E-mail instellingen

E-mail instellingen

Webmail webmail.atention.nl 
POP  mail.atention.nl
IMAP mail.atention.nl
SMTP  mail.atention.nl (verificatie vereist)
POP poort 110 (SSL 995)
IMAP poort 143 (SSL 993)
SMTP poort 25 (SSL 465 of TLS 587)
Gebruikersnaam adres@uwdomein.nl
Wachtwoord aanvragen